Παλιές Φωτογραφίες

To "Σεμπλόν Οριάν" προπολεμικά στην γέφυρα του Γοργοποτάμου (Καρτ. ποστάλ, έκδοσης Σ.Ε.Κ **

 

Έργα κατασκευής της Γέφυρας του Γοργοποτάμου. Τοποθετείται το πρώτο μεταλλικό ζευκτό πάνω στα έτοιμα λιθόκτιστα βάθρα (Φωτογραφία Γιώργου Νέλλα) **

Γάλος Τεχνικός φωτογραφίζεται στην γέφυρα του Γοργοποτάμου το 1906. (Φωτογραφία Γιώργου Νέλλα) **

Η πρώτη αμαξοστοιχία ετοιμάζεται να διαβεί την μόλις περατωθείσα γέφυρα του Γοργοποτάμου το έτος 1906. (Φωτογραφία Γιώργου Νέλλα) **

Εργοτάξιο κατασκευής της γέφυρας του Γοργοποτάμου όπου διακρίνεται και η πρόχειρι σιδιροδρομική γραμμή που χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά υλικών.  (Φωτογραφία Γιώργου Νέλλα) **

Κατασκευή της γέφυρας του Γοργοποτάμου έτος 1906

 

Εγκαίνια της γέφυρας του Γοργοποτάμου το έτος 1906. (Φωτογραφία Γιώργου Νέλλα)**

Φωτογραφία κατά την κατασκευή της Γέφυρας του Γοργοποτάμου

 

Αμαξοστοιχία διέρχεται από  την νεοκατασκευασμένη γέφυρα του Γοργοποτάμου.  Φωτογραφία από του Βιβλίο του Δαβανέλου. Την φωτογραφία μας έδωσε ο Νίκος Σαρής

Η γέφυρα του Γοργοποτάμου λίγο μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής το έτος 1906 (Φωτογραφία Γιώργου Νέλλα) **

Η γέφυρα του Γοργοποτάμου όπως επανακατασκευαστικέ  μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από την ναζιστική κατοχή. Η εικόνα είναι από την ημέρα των εγκαινίων, τον Απρίλιο του 1949 (Φωτογραφία από την Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια) **

Ο Επίσημος Φωτογράφος της εταιρείας Batignollew Γιώργος Νέλλας φωτογραφίζεται καθιστό δίπλα στο λιθόκτιστο βάθρο της γέφυρας του Γοργοποτάμου το έτος 1903 (Φωτογραφία Γιώργου Νέλλα) **

Η γέφυρα του Γοργοποτάμου σε φωτογραφία της διάσημης Γερμανού Φωτογράφου Νέλλυς **

Γερμανική μονάδα μηχανικού επιθεωρεί και αρχίζει να επισκευάζει την αναταραχθείσα από τους αντάρτες και Βρετανούς, γέφυρα του Γοργοποτάμου . (Έτος 1941) **

   
** Φωτογραφικό Υλικό από το Βιβλίο του Νίκου Κ. Τσίτσα "Μπράλος το Σιδηροδρομικό πέρασμα" Εκδόσεις ΗΡΟΝ έτος 2009

 

Η Μοναδική φωτογραφία της Γέφυρας του Γοργοποτάμου που έφτασε στο Κάιρο πριν την Ανατίναξη της Γέφυρας.  Φωτογραφία της διάσημης Γερμανού Φωτογράφου Νέλλυς