Παλαιά Δημοσιεύματα

Η κατασκευή της γέφυρας του Γοργοποτάμου τελείωσε το 1905. Μέχρι τότε το σιδηροδρομικό δίκτυο μέχρι το Μπράλο ήδη λειτουργούσε πλήρως. Το υπόλοιπο όμως ορεινό σιδηροδρομικό δίκτυο από το Μπράλο μέχρι Λιανοκλάδι ήταν υπό κατασκευή.

 

 Της 20 Ιουλίου 1905 αρχίζει η εκμετάλλευση του τμήματος Μπράλου - Λιανοκλαδίου με σκοπό να εξυπηρετήσει τοπικούς συρμούς που έκαναν τα άλλα σιδηροδρομικά έργα στη περιοχή . Της 24 Αγούστου 1908, αφού τελείωσαν  τα έργα, γίνεται η πρώτη επίσημη λειτουργία της Γραμμής Αθήνας - Λάρισας.

 

Απ΄ την πρώτη στιγμή όμως της λειτουργίας της δεν έπαψαν τα προβλήματα που αφορούσαν την ευστάθεια του εδάφους της περιοχής που ήταν η Γέφυρα του Γοργοποτάμου. Τα σημαντικά αυτά προβλήματα που δημιουργούνταν συνήθως μετά από μεγάλες βροχοπτώσεις, αποτέλεσαν ακόμα και σημεία τριβής μεταξύ των κατά καιρούς Κυβέρνησεων και της Αντιπολίτευσης. Παραθέτουμε πολλά από τα δημοσιεύματα της εποχής που ήρθαν στην κατοχή μας.

 

 

 

 

Εφημερίδα "Σκρίπτ" 5/10/1903

 

Εφημερίδα "Εμπρός" 15/4/1907

Εφημερίδα "Εμπρός" 14/9/1907

Εφημερίδα "Εμπρός" 17/5/1903

Εφημερίδα "Εμπρός" 28/9/1913

 Κεντρική Σελίδα >>